Пам’ятка для подружжя: які права та обов’язки мають партнери у шлюбі

21 Червня 2024, 15:01
Пам’ятка для подружжя: які права та обов’язки мають партнери у шлюбі 1215
Пам’ятка для подружжя: які права та обов’язки мають партнери у шлюбі

Шлюб – сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя врегульовано Сімейним кодексом України. Про це йдеться на сайті Міністерства Юстиції.

Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя.

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку (18 років).

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі, право на повторний шлюб виникає лише після припинення попереднього шлюбу.

Між собою у шлюбі не можуть перебувати:

  • особи, які є родичами прямої лінії споріднення;
  • рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра (повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків, неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька);
  • двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
  • усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї.

Дружина має право на материнство.

Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу. Позбавлення жінки можливості народити дитину (репродуктивної функції) у зв’язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї є підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. 

Вагітній дружині мають бути створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової дитини. Дружині-матері мають бути створені у сім’ї умови для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов’язків.

Чоловік має право на батьківство. 

Відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу. Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

Дружина та чоловік мають рівне право:

  • на повагу до своєї індивідуальності;
  • своїх звичок та уподобань; 
  • на фізичний та духовний розвиток;
  • на здобуття освіти; 
  • прояв своїх здібностей;
  • на створення умов для праці та відпочинку.

Дружина та чоловік мають право на зміну прізвища. 

Якщо при державній реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя.

Дружина та чоловік мають право на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї. 

Дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов’язки в сім’ї. Усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чоловік мають право противитися усуненню їх від вирішення питань життя сім’ї.

Дружина та чоловік мають право на свободу та особисту недоторканність, вільний вибір місця свого проживання.

Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.

Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до Цивільного кодексу України.

Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

Дружина та чоловік мають право вживати заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання шлюбних відносин.

 Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю.

 Дружина та чоловік зобов’язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім’ї повагу до матері. Дружина зобов’язана утверджувати в сім’ї повагу до батька. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній. Дружина та чоловік зобов’язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім’ї.

Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв’язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені законом.

Дружина та чоловік зобов’язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

 

Коментар
12/07/2024 П'ятниця
12.07.2024